No Matches

Ważne: Zasady korzystania z boisk w czasie pandemii

Dziś otrzymaliśmy zasady organizacji rozgrywek i korzystania z boisk na obiekcie przy ul. Obrońców Tobruku w związku z pandemią koronawirusa. Wiemy, że jesteście bardzo głodni gry, ale jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad, dlatego bardzo prosimy Was o uważne zapoznanie się z nimi i przekazanie kolegom z drużyn i dostosowanie się do nowych zasad, na które nie mamy wpływu. Podobne zasady obowiązują również na obiekcie przy ul. Irzykowskiego 1a.

 

Oto podstawowe zasady korzystania z boisk OSiR Bemowo:

  1.  Każdy Uczestnik przed wejściem na obiekt sportowy jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz sprzętu sportowego, a przed wyjściem do dezynfekcji rąk.
  2. Drużyny wchodzą na teren boisk dopiero 5 minut przed rozpoczęciem spotkania. Jedynym wejściem jest furtka przy budynku głównym, nieopodal toalet.
  3. Drużyny po zakończeniu zajęć, są zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu w celu uniknięcia gromadzenia się osób. Opuszczenie obiektu następować będzie drugim wyjściem, pomiędzy pawilonami przy parkingu. Dopiero, gdy drużyny, które zakończyły swój mecz opuszczą teren boisk, następne drużyny, zostaną wpuszczone na obiekt.
  4. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów na pole gry niezwiązanych zwyczajowo z uprawianą w trakcie zajęć, dyscypliną oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją. Mówiąc krótko nie możecie wnosić napojów, ani wody na teren boisk, wody można się napić jedynie poza boiskiem, przy trybunach. Bardzo prosimy Was też o przynoszenie swoich bidonów/kubków, etc, gdyż nie możemy udostępnić Wam plastikowych kubeczków do wody, dostępnej dla Was na naszych rozgrywkach.
  5. Na obiekcie mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy/managerowie drużyn. Kibice nie zostaną wpuszczeni na obiekt.
  6. Szatnie nie będą udostępnione, do dyspozycji będą tylko toalety zewnętrzne. Rekomenduje się aby Uczestnicy i Trenerzy przychodzili na Obiekty sportowe przebrani w strój sportowy. W przypadku kiedy jest to niemożliwe, przebieranie możliwe jest wyłącznie w miejscu oczekiwania na zajęcia sportowe

Zostaliśmy też uczuleni, aby w żadnym wypadku nie skakać przez ogrodzenie, nawet po piłki. W takiej sytuacji – koniecznie zgłaszajcie się do naszych pracowników obsługi technicznej.

Jeśli chodzi o obiekt ligi szóstek na ul Irzykowskiego 1a, tu również rekomenduje się wejście na boisku z jednej strony i opuszczenie go z drugiej strony. Szatnie również nie będą udostępnione i uczulamy Was, byście nie przyprowadzali kibiców.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że jednymz aspektów gry w naszych rozgrywkach jest doskonała atmosfera i możliwość spotkania wielu znajomych twarzy, jednak w tej wyjątkowej sytuacji raz jeszcze prosimy Was o dostosowanie się do obecnie panujących zasad.

Sponsor techniczny
Sponsorzy
Partnerzy