KOL Data Godz.    Rezultat  
1 25.03.2018 09:00 Legion - BaguviX3 - 1