KOL Data Godz.    Rezultat  
1 07.01.2018 10:30 Pocisk Legionowo - One4All2 - 3
2 14.01.2018 08:50 One4All - LGB4 - 3
6 11.02.2018 12:10 Fast Trans - One4All3 - 5
7 18.02.2018 08:00 One4All - Mikstura5 - 3