KOL Data Godz.    Rezultat  
7 18.02.2018 15:30 Virtualne Ń - Pocisk Legionowo2 - 2