Pocisk Legionowo

Pocisk Legionowo

2018 Trzecia Liga Halowa

KOL Data Godz.    Rezultat  
1 07.01.2018 10:30 Pocisk Legionowo - One4All2 - 3
2 14.01.2018 15:30 Mikstura - Pocisk Legionowo1 - 3
3 21.01.2018 13:00 Pocisk Legionowo - KS Kierownicy3 - 4
4 28.01.2018 11:20 BaguviX - Pocisk Legionowo5 - 4
5 04.02.2018 16:20 Pocisk Legionowo - Fast Trans6 - 5
6 11.02.2018 10:30 Pocisk Legionowo - Bad Boys Zielonki4 - 9
6 11.02.2018 15:30 Pocisk Legionowo - LGB1 - 9
7 18.02.2018 15:30 Virtualne Ń - Pocisk Legionowo2 - 2
9 04.03.2018 16:20 Lantra - Pocisk Legionowo7 - 1