KOL Data Godz.    Rezultat  
1 25.03.2018 14:00 Gladiatorzy - Lantra6 - 0