UKS Południe Czosnów

UKS Południe Czosnów

Wiosna 2018 Druga Liga

KOL Data Godz.    Rezultat  
3 22.04.2018 08:00 Pohybel - UKS Południe Czosnów2 - 3
8 27.05.2018 12:00 SSIJ - UKS Południe Czosnów0 - 3