KOL Data Godz.    Rezultat  
3 22.04.2018 08:00 SSIJ - St. Varsovia3 - 2