KOL Data Godz.    Rezultat  
2 08.04.2018 14:00 Bemovia - Chyże Rosomaki2 - 3